เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทจะส่ง Link (รูปด้านล่าง) ไปยังอีเมลของลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าจ่ายผ่าน Paypal ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัย ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal แต่อย่างไร