Home กลับไปหน้าหลัก

ทดสอบข้อความของท่าน ที่เเต่งขึ้นเอง ใน Fortune Cookie

ความยาวที่กำลังดี ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ควรไม่เกิน 60 ตัวอักษร ถ้าเกินกว่านี้ตัวอักษรอาจจะเล็กลงกว่าปกติ