สัมมนา training อบรม เทรน นิ่ง
 

  รายละเอียดหลักสูตร :-

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

มา 3 ท่านลด 10% ไม่ถึง 3 รับ Voucher เซ็นทรัล + มาเดือนนี้จ่ายเดือนหน้าได้ + หักภาษี 200% 
 

ชื่อหลักสูตร :

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map)


กำหนดวันสัมนา : 17/11/2550 - 17/11/2550   เวลา 9.00 - 16.00  น.


สถานที่สัมนา : โรงเเรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 (รถไฟฟ้าสถานีอโศก)


หัวข้อการอบรม :
 


ในปัจจุบันผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่หรือมีบทบาทเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น แท้จริงมาจาก ความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน
และทัศนคติที่ดีของบุคลากร ดังนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องตระหนักคือ การสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญที่จะต้องมีการกำหนดและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

TRAINING ROAD MAP ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง
หากองค์กรใดไม่มีเรื่องนี้ เท่ากับว่าไม่มีกรอบในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร
ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า ทำไมพนักงานคนนี้ ต้องฝึกอบรมเรื่องนี้ ทำไมตำแหน่งงานนั้นต้องอบรมเรื่องนั้น
หรือทำไมต้องอบรมหลักสูตรนั้นก่อนจึงจะสามารถเข้าหลักสูตรนี้ได้

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งทำงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้
และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเององค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร Human Resource
Development
1. การพัฒนาพนักงานระดับบุคคล (Individual Development)2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Development)4. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)หลักและแนวคิด1. Training Road Map คืออะไร2. ทำไมต้องมี Training Road Map3. ส่วนประกอบของ Training Road Mapขั้นตอนการจัดทำ Training Road Mapขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการ• รวบรวมและศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ผังโครงสร้างองค์กร ระดับค่างาน• ออกแบบในรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล (สัมภาษณ์)• การกำหนดกรอบเวลาการฝึกอบรมของตำแหน่งงานจากระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพวิเคราะห์ข้อมูลจากคำบรรยายลักษณะงานของหน่วยงานและตำแหน่งงาน (Job Description)
และความสามารถประจำตำแหน่ง (Competency) ของตำแหน่งงานต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงพบผู้บริหาร หรือหัวหน้างานแต่ละฝ่าย เพื่อสอบถามแผนการพัฒนาพนักงานและความต้องการ
(Needs)การจัดลำดับหัวข้อการฝึกอบรมกับเวลาขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร• กำหนดเส้นทางหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้และทักษะในงาน• กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน• กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ• นำเสนอโครงการอนุมัติ• ทำแผนติดตามและการประเมินผลแนวทางการนำ Training Road Map ไปใช้งาน1. การกำหนดระดับความสามารถ2. การจัดทำแผนฝึกอบรมรายบุคคลลักษณะทั่วไปของ Individual Training and Development Planประโยชน์ของการจัดทำ IDP3. ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพตัวอย่าง Training Road MapWorkshop กิจกรรมกลุ่ม จัดทำ Training Road Map ของตำแหน่งงานตัวอย่างถาม ตอบอัตราค่าสัมมนา :

ค่าธรรมเนียมการอบรม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาสุทธิ
แบบปกติ
2,395.00
2,562.65
71.85
2,490.80

หากไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ชำระ   
2,562.65   บาท

โปรโมชั่น เรียนเดือนนี้ จ่ายเดือนหน้า+ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%
* นำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3 % มาด้วย ในวันอบรม เพื่อรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ

 
การสำรองที่นั่ง : ให้เราติดต่อกลับไปคลิกที่นี่ (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9 - 18.00 .)

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-930-3134
2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-616-3314    ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่
3. สมัครผ่านเวปไซท์ www.mybesttraining.net

การชำระเงิน :
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศกดินเเดง
    ชื่อบัญชี บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด เลขที่บัญชีหมายเลข 049-2-08688-8
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in มาที่ 02-616-3314
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0326-1924-0 บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด
    1420/1 อาคารศรีสุข ห้อง 403 ซ. พหลโยธิน 26 ถ. พหลโยธิน เเขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเหตุุ :

- โปรโมชั่น เทรนเดือนนี้ จ่ายเดือนหน้า สอบถามรายละเอียดได้ 021581834
- ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนา

- ชำระบัตรเครดิต ด้วย Paypal น่าเชื่อถือปลอดภัย คลิกดูตัวอย่าง โทรถามรายละเอียดSolution Graphics

แผนที่สถานที่การจัดอบรม คลิ๊กที่นี่เพื่อขยายแผนที่

 


บริษัท ริชชี่ ริชชี่ จำกัด 1482/460 ถ.พหลโยธิน เเขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
      โทรศัพท์ 0-2158-1834, 08-4444-1297, 081-950-4567 เเฟกซ์ 0-2691-9163
      เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-50047-42-9       ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลคโทรนิค เลขที่ 0105550047429